สาวนักตบ น้องนุ่น-รัตนาพร นาบำรุง นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผอ.สมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณามาให้กำลังใจ ในการประเมินฯ 🔺นางสาวรัตนาพร นาบำรุง น้องนุ่น นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 🎈เป็นเด็กดีมีจิตอาสา เคยได้รับรางวัลเพชรวิเศษ 🎈ผลการเรียนเฉลี่ย ดีเด่น 3.54 📍ผลงานด้านกีฬายอดเยี่ยม 📣ระดับนานาชาติ

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นการแสดงประจำปีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ปี 2567 นี้นับเป็นปีที่ 42 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับทางโรงเรียนฯ และ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 1 และ 2 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดี คณะศึกษาศาสตร์

  โลกในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาของไทยต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวฯ อยู่ที่งานวิชาการ มีหัวใจหลักอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยหลักการนี้เป็นแนวคิดของ รร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ที่ได้นำมาบูรณาการ จนสามารถนำนักเรียนมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศได้ แนวคิดนี้น่าสนใจอย่าง ไรต้องลองมาศึกษากันดู นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ รร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า “นโยบายหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือเน้นเรื่องความเป็นเลิศหรือความเก่ง พร้อมกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม ในด้านของความเก่งนั้น ทางโรงเรียนได้แบ่งเป็น 3 เรื่องคือ 1)เก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล คือนักเรียนต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา ล้ำหน้าทางความ คิด ต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้ 2)เก่งทางด้านศิลปะ และ 3)เก่งทางด้านกีฬา โดยในด้านภาษาทางโรงเรียนมีการสอนในทุกแผนการเรียนถึง 5 ภาษา

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนเชิญเยาวชนอายุ 15-19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 (Thailand Junior Water Prize 2024) โดยส่งผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability) โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “Bridging Borders: Water for a peaceful and sustainable future” ผู้ชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2024 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน            คุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 15–19 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning Center: KLLC ) จัดงาน ‘Kids University by KMITL:Season4 หรือ ‘มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก’ เพื่อเปิดโลกให้น้องๆ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบมหาวิทยาลัย ทดสอบและฝึกทักษะ ได้เตรียมความพร้อม ซ้อมความถนัด ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ณ KLLC รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ นอกจากพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุด ในระดับ ป.ตรี

            หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (นานาชาติ) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2567 ตั้งเเต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567  ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเรียนภายในวันที่  31 มกราคม 2567 จะได้รับทุน Early Bird จำนวน 15,000 บาท           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 099-4499921 หรือ https://www.facebook.com/idis.rsu   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  “ดรัณ” สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ นักกีฬารุ่นยุวชน จากทีม JRC (สโมสรจินตนา) และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วัยเพียง 12 ปี ทายาทอดีตทีมชาติอย่าง “ดรีม” ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โชว์ฟอร์มทำผลงานได้ 7 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง แถมคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่น ในการแข่งขันรายการ: 2nd JRC Stars Rhythmic Gymnastics Championships โดยผลงานเหรียญทองได้จากประเภทเดี่ยว, ทีม, บุคคลรวมอุปกรณ์,

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดการแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร (Drone Light Show Pattern Design) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท​ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช., อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล​ นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ, นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสลิลญา

  เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดการแข่งขันวิชาการภายใต้ชื่องาน “รังสิตวิชาการ ‘66” โดยมีการประกวดนำเสนอแนวคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Solution) ครอบคลุมสี่เสาหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (4 Pillars) ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษากว่า 40 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันนำเสนอมุมมอง วิธีคิด แนวทางการ แก้ปัญหาสังคม สำหรับผลการแข่งขันภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ เป็นประธานและมอบรางวัล ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้ารับรางวัล ดังนี้ รางวัลแกรนด์แชมปเปี้ยน พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ทีมเด่นดาว จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ

  การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ‘ฉัททันต์เกมส์’ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม โชว์ฟอร์มคว้าชัย 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง พร้อมทุบสถิติท่ากบ ในรุ่นอายุ 10 – 11 ปี โดย ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ทำได้ 36.19 วินาที พร้อมกับกวาดรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทหญิง ได้แก่ ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น 10-11 ปี ทำได้ 3