ระหว่างวันที่ 17-19 และ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา […]

  “ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้ว มทร.ธัญบุรี นักศึกษาทุกคนคือ ลูกของเรา และจะเป็นลูกของเราต่อไป…ตลอดชีวิต” เสียงยืนยันหนักแน่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน “THANK PRESS 2020” ณ อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เรียนรู้ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ Nano Satu ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์ (นะโม) […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาส วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “128 […]

สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ราชภัฏอันดับ 1″ของประเทศ เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นปีแรก ห้ามพลาดเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สมัครเข้ากลุ่ม เพื่อรับติวพิเศษทุกเรื่อง ทั้งการสมัครเข้าระบบ […]

วันที่ 12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี […]

Breaking News