การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษา ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาย้ำเตือนน้อง ๆ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing […]

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัคร […]

สวนสุนันทาผนึกกำลังเดินหน้าพลิกวิกฤติอุดมศึกษาครั้งใหญ่ อธิการบดีย้ำ “เริ่มที่ตัวเราเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ” วันที่ 22 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล […]

USTC ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในการมาเรียนสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ รวมไปถึงฟรีหอพักนักศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 31 […]

วันที่​ 21 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจาก […]

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี’63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 […]

” 5 จุดเด่น โลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 Quota เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]

Breaking News