สวนสุนันทา จับมือ ไทย ไลออน ส่งเสริมอนาคตนักศึกษาจบไปมีงานทำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถเข้าทำงานได้จริงหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านบุคลากรและทางบริการวิชาการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี่ จำกัด … ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม #ssru #student #university #สวนสุนันทา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาววรางคณา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าให้ได้รับการศึกษาต่อระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าให้ได้รับการศึกษาต่อระดับ ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 1 ปี) วันที่เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567 สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ หรือแสดงความจำนงผ่านระบบ คลิก ประเภททุน เอกสารการสมัคร 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง

พิธีเปิด กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา ๘๗ ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีงานเดิน-วิ่ง การกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิ Maybank Foundation ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ASEAN-Maybank Scholarship Programme 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้รับโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน คุณสมบัติเบื้องต้นได้แก่ 1. เป็นพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาดีเยี่ยม (การเรียน/กิจกรรม) 3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นต่ำที่ 3.00 หรือเทียบเท่า 4. กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 1 ในมหาวิยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN หรือ ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม 1. ค่าเรียน 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 3. ที่พักอาศัย

จบลงเป็นที่เรียบร้อยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ เหรียญสุดท้ายการปิดสนามการแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ มทร.รัตนโกสินทร์ ด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.ธัญบุรี 5:4 ประตู สรุปเหรียญการแข่งขันเป็นไปตามคาด มทร.ธัญบุรี เจ้าเหรียญทอง 68 เหรียญทอง 39 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง อันดับ 2 มทร.กรุงเทพ 17 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง อันดับ 3 มทร.รัตนโกสินทร์ 16 เหรียญทอง 7

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ทุนการศึกษา ใน 2 โครงการ ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2567 (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2567) ทุนต่อยอด ประเภททุนบุคคลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2567 (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2567) ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ . RTG Fellowships The vision of the Royal Thai Government (RTG) is to prepare the country and its people for the emerging ASEAN Economic Community (AEC). Through

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE” ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาคณาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง อว.ให้เป็น 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรา

จุฬาฯ วิจัยเจาะลึกชีวิตนักเรียนอาชีวะและเส้นทางสู่แรงงานอาชีวศึกษา ชี้เอกลักษณ์แรงงานอาชีวะไทยถูกใจผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ ทักษะฝีมือเฉพาะทางไม่เป็นสองรองใครใน เวทีโลกหากได้รับการฝึกฝนพัฒนาอย่างจริงจัง เมื่อกล่าวถึง “นักเรียนอาชีวะ” ภาพที่ผุดขึ้นในใจของหลายคนอาจไม่สู้ดีนัก เป็นภาพความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ตลอดจนอาชญากรรม ข่าวลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมกับนักเรียนอาชีวะและแรงงานสายอาชีวะ ทั้ง ๆ ที่ในหลายโอกาส นักเรียนอาชีวะก็ใช้ทักษะและความรู้ทำประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมด้วยเช่นกัน แต่มักไม่เป็นข่าว  ภาพลักษณ์เชิงลบเกี่ยวกับนักเรียนอาชีวะที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีวศึกษาไทยที่รอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากไม่นิยมเลือกเรียนสายอาชีพ ปัจจุบันเราจึงเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานทักษะมีฝีมือจากอาชีวศึกษาในหลายอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ  “นักเรียนอาชีวะและแรงงานทางด้านอาชีวศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ถือเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ และมีศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง”        รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานอาชีวศึกษาไทย  ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม “คนไทย 4.0” (เท่าทันโลก