เปิดใจ “แพรพลอย หัวใจเพ็ชร” นศ.สวนสุนันทา นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2022 นางสาวแพรพลอย หัวใจเพ็ชร นักศึกษาโควตาทุนเพชรนักกีฬา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2021 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สัมผัสเสี้ยวชีวิตของ แพรพลอย หัวใจเพ็ชร สาวน้อยวัย 20 ปี ติดนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อายุ 15 ปี รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพ เล่าว่า “ครอบครัวคุณพ่อเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คุณแม่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพี่น้อง

 “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” กำลังเปิดรับรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน กสศ. เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้รับโอกาสศึกษาต่อ ทุนที่ได้รับ -ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท, ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท – สนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน

“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้… โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อนุญาตให้ใช้สารกัญชาหรือกัญชงที่มี สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน ๐.๒ โดยน้ำหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

โอกาสสุดท้ายสำหรับหรับน้องๆ ม.6/ปวช./กศน. ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ ที่สนใจเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง 3 (ม.6/ปวช./กศน. สายสามัญและสายอาชีพ) สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร • สาขาการผลิตพืช • สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ • สาขาสัตวศาสตร์ • สาขาประมง สำหรับสาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ประเทศจีนด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=85007 หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยชำระเงินค่าสมัครไว้ในรอบก่อนๆ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครอีก (ยกเว้นรอบ TCAS3 จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้) รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายชนันท์ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่บริการ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 พร้อมรับเงินลงทุนสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับอาคาร ในโครงการ MEA ENERGY AWARDS โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS สำหรับโครงการดังกล่าว MEA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ MEA โดยมีอาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 145

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่าน RMUTT MOOC ผู้ที่เรียนจบคอร์สจะได้รับใบประกาศ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีทาง http://mooc.rmutt.ac.th/ โดยมีรายวิชาดังนี้. เทคนิคการทำตลาดสินค้าผู้หญิง วิธีการเขียนโพสขายกระชากใจคนซื้อ สร้างตัวตนให้ดังเพื่อดันยอดขายขึ้น สร้าง Content ให้เป็นไวรัลใน 10 นาที แค่มี Power Point วิธีทำให้ลูกค้าบอกต่อโดยไม่ง้อโฆษณา วิธีสร้างเพจให้คนตามหลายแสนยอดขายหลายล้าน วิธีตอบข้อปฏิเสธลูกค้าให้ขายได้ เทคนิคการอ่านใจลูกค้าอย่างเซียน ระเบิดยอดขายด้วยLine@ การปิดดีลลูกค้าออนไลน์ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการตลาดในยุค 4.0 SEO & Content Maketing การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas การบริหารตราสินค้า Brand

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับโล่ขอบคุณ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด – 19” จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มาช่วยในวิกฤติโควิด – 19 ในครั้งนี้ ณ ห้องไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม ชั้น2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   ✍️ศศิวิมล

ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากร และคณาจารย์  17 มิ.ย.65 ค่าสมัครแค่ 2,000.- แต่รวมค่ากรีนฟรี+ค่าแคดดี้+รถกอล์ฟ+อาหารและถ้วยรางวัลครบครันจุใจ ศาสตราจารย์ ดร.คณิตเขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รักษาการประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากร และคณาจารย์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่า รวมถึง ครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ร่วมกับ ดร.ชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จำกัด และนายอำนาจ ศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ในด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับปรุงระบบห้อง Logistics Command Center เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924