“โลจิสติกส์” คณะ/สาขาด้านโลจิสติกส์ เป็นคณะที่ศึกษาถึงการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ กระบวนการ การควบคุม และการจัดเก็บอีกด้วย โดยคณะโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้นมีสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วยกันถึง 21 สถาบัน ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://commerce.cbs.chula.ac.th/?page_id=62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/iblt-about-us/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) คณะวิทยาการจัดการ -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-management-science/ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.su.ac.th/th/faculty-engineering.php มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการมอบทุนในครั้งนี้ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น ๑

    หลักสูตรสุดฮอต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สวนสุนันทา” มาตามคำเรียกร้อง เปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เหมาะสำหรับคนทำงาน  เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่   เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  เทียบโอนหน่วยกิตได้   จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี  #Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด” โอลิมปิก 2020 สุดซึ้งคุณแม่อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ดูแลอย่างอบอุ่น มอบเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่ “น้องเทนนิส” เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ พร้อมกล่าวชื่นชมในความสำเร็จของ “น้องเทนนิส” ด้านการกีฬา ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเทควันโดจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ครั้งที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ “น้องเทนนิส” เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

Chitchat Meeting ครบรอบ 1 เดือน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทักทาย พูดคุย และทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมรุ่น โดยหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่น 1 จัดกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษา เพื่อนร่วมรุ่น และอาจารย์ประจำสาขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ทำความรู้จักกัน ให้มากขึ้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ จากทั่วทุกมุมโลก ลูกศิษย์ รุ่น 1 ทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เบลเยี่ยม,พนมเปญ,อินเดีย,ออสเตรเลีย รวมทั้งรุ่น 107 คน ………………………………………… แนะนำหลักสูตรโลจิสติกส์ สวนสุนันทา หลักสูตร “โลจิสติกส์ระบบการศึกษาทางไกล”แห่งแรกของประเทศไทย “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

10 สิงหาคม 2564 : ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์รุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และทีมโฆษกกระทรวง อว. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกับ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงคณาจารย์ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ต่อยอดการศึกษา และเพิ่มดีกรี ทั้งคอร์สระยะสั้น ระยะยาว หรือนำนักศึกษาและอาจารย์ Worked Base ในต่างประเทศ !! ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาด้านการศึกษาต่างประเทศ Joint program กับ มหาวิทยาลัย Curtin University ประเทศออสเตรเลีย..สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมี ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร) ดำเนินการประชุม ร่วมด้วย ,ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)และ อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ (หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการประชุม กับผู้แทนจาก CURTIN UNIVERSITY ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมครั้งนี้เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ

Smart IAID Platform (Application, Website, FB Fanpage) หากคุณดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและการแปรรูป และประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ – ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพต่ำ – ขาดแคลนแรงงาน และดำเนินการผลิตโดยพึงพาธรรมชาติเป็นหลัก – มีไอเดียธุรกิจดี แต่ไม่มีโรงงาน/เครื่องจักรแปรรูปของตนเอง – ขาดประสบการณ์ด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร – รู้สึกยากในการหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์และได้มาตรฐานภายใต้ Brand ของคุณ – ต้นทุนการผลิตสูง กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พัฒนา Smart IAID Platform ผู้ช่วยให้สามารถจัดการปัญหาข้างต้นได้ง่ายขึ้น Platform ที่รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป บริการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มทร.ธัญบุรี ดำเนินการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยDigital Marketing ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมณฑลนั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมกว่า 3,600 ราย มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าออนไลน์ กว่า 2,400 ร้านค้า และสามารถช่วยพัฒนาสินค้าขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 30,000 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ถึง 385 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นแพลตฟอร์มด้านตลาดออนไลน์ เช่น Shopee Lazada ตลาดดอมคอม