ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล มิติใหม่ 16 ต.ค.63 ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแนวคิดจัดกอล์ฟการกุศลแนวใหม่ ได้ทั้งบุญและได้ทั้งเที่ยว […]

มทร.ธัญบุรี วิจัย “เส้นพลาสติกพิมพ์สามมิติจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) วิจัยและพัฒนาเส้นพลาสติกจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวลสำหรับการพิมพ์สามมิติ ด้วยการศึกษากระบวนการผสมพอลิแลคติคแอซิด […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 เริ่ม 1 ตุลาคมนี้เป็นวันแรก […]

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร เสริมทัพวิทยากรคึกคัก มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติสู่นักศึกษา นำทัพโดย อธิการบดีม.ศิลปากร พร้อมสมาชิกวุฒิสภา ดร.ชาญวิทย์​ […]

(คลิกที่ภาพรับชมวิดีโอ) น้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ อาทิจากมทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และอีกหลายแห่งจำนวนมาก ต่างออกมายอมรับว่า […]

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัล ITPC Award 2020 ของ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย […]

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการวิจัย กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ […]

มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บอร์ดเกมฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างความสนุก ดึงความสนใจนักศึกษาควบคู่วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) […]

Breaking News