อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการฯ ศิลปากร           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 62 […]

Stanford University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, […]

จากวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ว่า… “เล็งเป้าหมายไปให้ถึงดวงจันทร์  แม้ไปไม่ถึงเรายังอยู่ท่ามกลางดวงดาว” วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และอันดับที่ 16 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดและตกแต่งดอกไม้ “นกยูงรำแพน” […]

ทุน Singapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ […]

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้จัดตั้งโครงการผูัมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และผู้จัดการทีมกีฬาเทนนิส ม.ศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย […]

………………………………………………… หมายเหตุ: ข้อมูลอันดับจากการปรับเปลี่ยนล่าสุด จนถึงวันที่ 10 ส.ค.62 ของ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ทำให้อันดับบางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ […]

 นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ตัวแทนเยาวชนไทย สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัย คว้า 2 รางวัลอันดับโลกด้านไอที จากเวทีการแข่งขัน The 2019 […]

Breaking News