10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา […]

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล ESD Okayama Award […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จบไป ไม่มีตกงาน… เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลายสาขาทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ” เปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้น้อง ๆ ม.ปลาย เข้าเรียนต่อปริญญาตรีแล้ว  โดยเปิดรับถึง 3,650 […]

มทร.ธัญบุรี พัฒนาเครื่องอบแห้ง ขนาดความจุ 1 กก. พร้อมระบบตรวจวัดความชื้นที่แสดงผลบนหน้าจอตามเวลาจริงในระหว่างกระบวนการอบ ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

โอกาสดีที่สุดมาแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและโลกธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 #tcas #รอบที่5 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ม.ศิลปากร นำทัพประชุมนานาชาติออนไลน์ ระดมหัวกะทิ พร้อมเปิดรับเทคนิค และระบบการสอนออนไลน์  โดยมีการยิงสัญญาณการถ่ายทอด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ […]

เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง? ทำไมเรียนแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคต ตอบคำถามน้อง ๆ ที่สนใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาฟังกันชัด ๆ […]

COVID-19 ทำให้คนเราปรับตัวแทบทุกอย่าง ทั้งการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ในเรื่อง “การเรียน” นับแต่นี้ต่อไปต้องสำรวจตัวเองและวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกในปัจจุบันและอนาคตให้ลึกซึ้ง ละเอียดรอบคอบมากขึ้น […]