ป.เอก ศิลปากร ชวนก๊วนกอล์ฟ ออกรอบ พร้อมท่องเที่ยวเมืองพระปฐม 16 ต.ค. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.63 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก รักษาความเชื่อมั่นราชภัฏอันดับ 1 ในเวทีอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการตรวจประจำปีการศึกษา […]

  #รับตรง64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – […]

เรียนจบมีงานทำ หน่วยงานราชการยอมรับในคุณภาพ กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีความต้องการสูง การันตีความสำเร็จในอาชีพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี […]

ป.เอก ศิลปากร ลุยป่าชายเลน มหาชัย ลงพื้นที่พัฒนาจริง นักศึกษา ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรมฟรี อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 […]

ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 เรียนที่ “ราชภัฏอันดับ1” เปิดรับรอบที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักเรียนรุ่นใหม่ต้องเลือกเรียนในสาขาที่จบมาแล้วรายได้ดี มีงานทำนำความสำเร็จสู่ชีวิต ทุกสาขาวิชาของสวนสุนันทา […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวศศิประภา ปภนธีร์ธนาภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมมงกุฎมิสแกรนด์ขอนแก่น […]

7 เหตุผล !! ทำไมต้องเรียน ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา กำลังเปิดรับรอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร […]

Breaking News