มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 […]

คณะแพทย์รามาธิบดี–วิศวะ มหิดล ผนึกพลังผลิตแพทย์นวัตกร ครั้งแรกในประเทศไทย โครงการร่วม“หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” หลักสูตร 2 […]

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ […]

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ […]

ต้องการเรียนต่อ หรือขอทุนเรียนต่างประเทศ ต้องไปงานนี้ “งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16”  (OCSC International Education Expo […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 6 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 3 -17 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ 4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th […]

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หรือผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว น้องๆ […]

  ปิดเกมลงอย่างว้าวๆ สำหรับแคมป์ “สอนเกรียนให้เซียนสื่อกีฬา” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายได้มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะด้านการผลิตสื่อกีฬา การรายงานข่าวกีฬาฟุตบอล ได้ฝึกปฏิบัติการรายงานข่าวภาคสนาม เรียกว่านอกจากน้องๆ จะได้ความรู้กลับไปมากมายแล้ว […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 […]

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต เปิดรับตรง ป.ตรี-โท ประจำปี 2563           วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี […]

Breaking News