KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนโคเซนรุ่นที่ […]

นายก องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ หญิงคนแรกของจุฬาฯ  เตรียมงานรับน้อง แนะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า           บรรยากาศอันคึกคักของกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นเดียวกับในรั้วจามจุรีซึ่งมีกิจกรรมดีๆ         ที่น่าสนใจตลอดทั้งปีสำหรับนิสิตจุฬาฯ […]

12 สถาบัน จับมือ ยกระดับ “ภาวะผู้นำ”ผ่านเทคนิค STEM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวชิราวุธวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Global Inclusive […]

Stanford University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, […]

จากวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ที่ว่า… “เล็งเป้าหมายไปให้ถึงดวงจันทร์  แม้ไปไม่ถึงเรายังอยู่ท่ามกลางดวงดาว” วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และอันดับที่ 16 […]

ทุน Singapore International Graduate Awards (SINGA)ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษานานาชาติ เพื่อไปทำปริญญาเอกทางด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ […]

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย […]

มทร.ธัญบุรี ยืนยัน ไม่มีนโยบายแย่งนักศึกษาจีนเข้าเรียน และไม่มีหลักสูตรเบ็ดเสร็จกรณีข่าว “ล้งจีนบุกการศึกษา” ผ่านเอเยนซี่ทำให้เข้าเรียนได้แม้ไม่มีวุฒิ ม.6 ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยผลการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเว็บโบเมตริกส์ มทร.ธัญบุรี ครองแชมป์อันดับ 1 อีกสมัย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

Breaking News