วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ […]

“ปูเป้” นางสาวสุวพิชชากรณ์  ทองพลู  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จากการได้พูดคุยกับ […]

สวนสุนันทาระดมความคิดผู้บริหาร-บุคลากรรับมือการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ […]

โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา มีผลการศึกษาดีและสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ซึ่งใช้ข้อสอบ […]

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 6 ทศวรรษ มจพ. […]

อีกหนึ่งนักกีฬายุวชนคนเก่ง “ผักหวาน” เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักกีฬายุวชนยิมนาสติกลีลาวัย […]

มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า ดนตรีแจ๊สนั้นเป็นอย่างไร? คำถามนี้เหมือนเป็นคำถามโลกแตก คำตอบที่ได้นั้นมีหลากหลายแล้วแต่มุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้ฟังบางกลุ่มก็บอกว่าเป็นดนตรีที่ฟังสบาย ๆ ชิว ๆ เหมือนอยู่ทะเล บรรยากาศโรแมนติก […]

  นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 […]

ศิลปากร กระตุ้นกีฬา พร้อมเป็นเจ้าภาพ บาสลีก มหาลัย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

“ความสุข” สั้น ๆ ง่าย ๆ แต่หา “ความหมาย” ได้ยากยิ่ง เพราะแต่ละคนตีความแตกต่างกันออกไป บางคนนิยมชมชอบสะสมทรัพย์ให้มากเข้าไว้ […]

Breaking News