วันที่ 26 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ […]

23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” […]

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย […]

อธิการม.ศิลปากร เป็นปลื้มหลังนักเรียนยังให้ความไว้วางใจแห่สมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบทะลักถึง ถึง 42,782 คน ชี้ […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 […]

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ในประเทศโปแลนด์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ […]

โครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” ใกล้จะเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจอยากมีอาชีพครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ทุนโครงการนี้ จะแบ่งเป็นรุ่นละ 300 ทุนทั้งหมด 5 […]

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกาย จัดโดย กรมส่งเสริมสุขภาพจิต […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำหลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย […]

Breaking News