ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว             […]

เปิดเทอมวันแรก นศ.ป.เอก ศิลปากร มุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้ ภาพบรรยากาศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา […]

รองอธิการฯ วิทยาเขต และรองอธิการฯ ฝ่ายกิจการ ม.ศิลปากรเข้ม Studens Care เปิดภาคเรียน กองกิจการนักศึกษาต้อนรับนักศึกษาเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา […]

อธิการ ศิลปากร ร่วมพิธีสร้างพระพิฆเนศวร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

ศิลปากร ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยว หนุนบุคลากร ต่อ ป.เอก           ศาสตราจารย์คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ […]

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ พร้อม ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ม.ศิลปากร […]

Breaking News