ม.ศิลปากร จัดจิตอาสา “ศิลปาสา” เสริมทักษะชีวิต อาจารย์ ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา […]

  ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน หวังปั้นคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ […]

สายลับทับแก้ว “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสีขาว” ม.ศิลปากร ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร มอบนโยบายให้ กองกิจการนักศึกษา โดยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา […]

ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล หนุนทัพนักกีฬา ปัญญาชนเกมส์ 11 ต.ค.62 ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร […]

ทุนฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 โดยเปิดรับเพศชายเท่านั้น รับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 […]

มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy […]

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarshipของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London […]

ผู้สนใจหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนงเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตาม Link ด้านล่างนี้ […]

มจพ. สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้นสมรรถนะขั้นสูง ตอบโจทย์นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย           รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) […]

………………………………………………… หมายเหตุ: ข้อมูลอันดับจากการปรับเปลี่ยนล่าสุด จนถึงวันที่ 10 ส.ค.62 ของ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ทำให้อันดับบางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ […]

Breaking News