วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี นำสมุนไพรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 6 จังหวัดนำร่อง พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีความเป็นนวัตกรรม และมอบสิทธิ์แก่จังหวัด ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ […]

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับทุนเรียนฟรีที่สหราชอาณาจักร กับโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarships ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2020/2021 สมัครได้ที่ […]

  “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ ซุนวู เป็นผู้เขียน อันเป็นตำราพิชัยสงคราม ที่ถือว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทางทหารอันมีอิทธิพลมากของจีน ปัจจุบันยุทธศาสตร์ในตำราของซุนวู ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงการเมือง “ซุนวู” เป็นชาวเล่ออาน […]

สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก Nalanda University  รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย  “BIMSTEC” Scholarships […]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังคงครองอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยเราไว้ได้อีกครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตามมาเป็นอันดับที่ 2 และ 3 Cybermetrics […]

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 เดือนสิงหาคม “Unirank” Top […]

Breaking News