ดร.กวาง จุดประกาย บูรณาการสื่อ จัดอีเว้นท์ ยุคดิจิตอล สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า นศ.ป.เอก ศิลปากร เมื่อวันที่ […]

วิทยากรระดับประเทศ เสริมองค์ความรู้ นศ.ป.เอก ศิลปากร ศาสตราจารย์​ ดร.​คณิต เขียววิชัย​ รองอธิการบดี​ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์​ […]

ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว             […]

เปิดเทอมวันแรก นศ.ป.เอก ศิลปากร มุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้ ภาพบรรยากาศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา […]

รองอธิการฯ วิทยาเขต และรองอธิการฯ ฝ่ายกิจการ ม.ศิลปากรเข้ม Studens Care เปิดภาคเรียน กองกิจการนักศึกษาต้อนรับนักศึกษาเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา […]

อธิการ ศิลปากร ร่วมพิธีสร้างพระพิฆเนศวร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

Breaking News