ภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา “เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย” รับ 3 แขนงวิชา ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เรียนแค่สัปดาห์ละ 3 วัน 3 ปีจบ
16/03/2022

ภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา “เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย” รับ 3 แขนงวิชา ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เรียนแค่สัปดาห์ละ 3 วัน 3 ปีจบ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565 เรียน 3 แขนงวิชาที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ หางานง่าย รายได้ดี มีช่องทางประกอบอาชีพอิสระมากมาย
หลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถ “เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย” ได้อย่างสะดวกสบาย
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ปี 2565 (รุ่น 15 )
เปิดรับเรียนต่อใน 3 แขนงวิชา
1.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
2.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย
เปิดรับแขนงละ 40 ที่นั่งเท่านั้น !!!
มีรุ่นพี่ประสบความสำเร็จมากกว่า 14 รุ่น
สนใจสมัครเรียน ได้ที่ : https://forms.gle/NhiezqE3twaKZDFB7
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065-242-7688 (พี่แขก)
—————————————-
ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
Line : @cca.ssru
–สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-242 7588 , 065-242 7688