ตอบโจทย์อนาคต! วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับเรียนต่อปริญญาตรี ปี 65 ปรับปรุงใหม่ครบถ้วนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ
07/12/2021

ตอบโจทย์อนาคต! วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับเรียนต่อปริญญาตรี ปี 65 ปรับปรุงใหม่ครบถ้วนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา
1.#แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว (วิทยาเขตนครปฐม 3338 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3335)
2.#แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (วิทยาเขตนครปฐม 3339 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3336)
3.#แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด (วิทยาเขตนครปฐม 3332 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3322)
4.#แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย (วิทยาเขตนครปฐม 3340 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3337)
5.#แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (วิทยาเขตนครปฐม 3334 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3329)

หลักสูตรนานาชาติ : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) เปิด 2 สาขา
1.#สาขาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (วิทยาเขตนครปฐม 9303)
2.#สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (วิทยาเขตนครปฐม 9306)

รับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio ) วันนี้ ถึง 7 มกราคม 2565

เพิ่มเติมรายละเอียด: โทร. 065-2427688 หรือ INBOX เพจ @CCA.SSRU

หรือติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ http://cca.ssru.ac.th/home
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  www.ssru.ac.th