ทุนเรียนต่อประเทศจีน แจกหลายโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

ทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 

1. ทุน ANSO Scholarship for Young Talent 2020
รายละเอียด: shorturl.at/vNOPS
หมดเขต: 31 มีนาคม 2563

2. ทุนด้านเกษตรศาสตร์ CAAS 2020
รายละเอียด: shorturl.at/bjrMN
หมดเขต: 30 เมษายน 2563

3. ทุนรัฐบาลจีนอื่น ๆ สามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์
http://www.campuschina.org/ (หัวข้อ Scholarships)

ที่มา www.inter.mua.go.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทาจัดบรรยาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น"

Thu Jan 23 , 2020
“GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]