อธิการบดีจุฬาฯ เน้นปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ติดเชื้อ พร้อมสร้างนวัตกรรมและช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหา COVID-19

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งสารถึงประชาคมจุฬาฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายนนี้  เพื่อขอบคุณและให้ขวัญกำลังใจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์    COVID-19 โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ติดเชื้อและผู้สังเกตอาการ COVID-19 ในแนวทางปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเมื่อพบกรณี ผู้ติดเชื้อ

“การปฏิบัติการทุกขั้นตอน เราได้กระทำด้วยความเอาใจใส่และด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกประชาคมที่ติดเชื้อ โอกาสนี้ ผมจึงขอความกรุณาให้ชาวประชาคมจุฬาฯ ทุกคนได้เคารพและปกป้องสิทธิของท่านเหล่านี้ด้วย ทั้งบนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรม”  ศ.ดร.บัณฑิตกล่าว

นอกจากนี้ อธิการบดีจุฬาฯ ยังกล่าวถึงความจำเป็นในการคิดนอกกรอบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาจาก COVID-19 ซึ่งในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนานวัตกรรมชั้นแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นชุดคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว โครงการหุ่นยนต์        โรโบโควิด และตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 เป็นต้น

นอกจากนี้ ในสารดังกล่าวยังได้แทรกให้เห็นถึงสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำเพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาคมในช่วงวิกฤตินี้ ซึ่งรวมถึงการลดค่าเช่า 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการตามมาตรการของรัฐในพื้นที่เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดของสารอธิการบดีได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/29235/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วิจัยและพัฒนาแผ่นกรองหน้ากากอนามัย “ย่อยสลายได้” ต่อยอดนำไปใช้กับโรงพยาบาลใกล้เคียง

Wed Apr 8 , 2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ด้วยวิกฤตการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ทั้งมาจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm […]

Breaking News