Chula LegalTech ปี 3 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 ตุลาคม ชวนนักศึกษาจากทุกสถาบัน แข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายครั้งแรกของประเทศ
23/10/2021

Chula LegalTech ปี 3 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 ตุลาคม ชวนนักศึกษาจากทุกสถาบัน แข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายครั้งแรกของประเทศ

 

Chula LegalTech ปี 3 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 ตุลาคม ชวนนักศึกษาจากทุกสถาบัน แข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายครั้งแรกของประเทศ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Tilleke & Gibbins ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 การแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และด้านธุรกิจ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาวงการ LegalTech ในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ Chula LegalTech เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี จากทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมกฎหมายและเรียนรู้ข้ามศาสตร์ พร้อมการฝึกอบรม หรือ Training Session ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจหลากหลายทักษะควบคู่กับ Mentors ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษาแต่ละทีม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถรวมตัวจัดทีมเข้าแข่งขัน ทีมละ 3-10 คน โดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันและชั้นปีเดียวกัน (ต้องมีนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์อย่างน้อย 1 คน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Chula LegalTech Guidebook : https://tinyurl.com/clt-guidelines หรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง
Facebook: www.facebook.com/ChulaLegalTech/
Instagram: www.instagram.com/ChulaLegalTech/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/chula-legaltech