เรียนวันอาทิตย์วันเดียว! “โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา”  รับวุฒิ ม.6/ ปวส. /ปวช. /กศน. รู้จริง ปฏิบัติจริง เทียบโอนได้
30/08/2021

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว! “โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา”  รับวุฒิ ม.6/ ปวส. /ปวช. /กศน. รู้จริง ปฏิบัติจริง เทียบโอนได้

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มวันนี้จนถึง 31 ต.ค. นี้

สมัครเรียน!!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา 
…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม….

 เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
 ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ
 ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
 สามารถเทียบโอนได้
 มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน
 รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.

กำหนดการ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 ได้ที่…
https://cls.ssru.ac.th/page/course8
สัมภาษณ์วันที่ 7 พ.ย. 64
รายงานตัว 28 พ.น. 64
เปิดเทอม 5 ธ.ค. 64

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics
www.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 Tel : 081-4149194 คุณปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ (พี่โอ้)
 Tel : 063-1713427 คุณศรีไพร ศรีพนมวัน (พี่อร)
 Tel : 089-6147936 อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล (อ.นอร์ท)
 Website : www.cls.ssru.ac.th