โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดให้ 300 ทุน บุคคลทั่วไปและคนพิการเรียนต่อระดับปริญญาตรี
01/02/2024

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดให้ 300 ทุน บุคคลทั่วไปและคนพิการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดให้ทุนการศึกษา เรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยได้รับมอบทุนจาก คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบทุนการศึกษา จำนวน 300 ทุน
ระดับปริญญาตรี รายละเอียดทุน 
1. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับคนทั่วไป จำนวน 30 ทุน
2. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับผู้พิการ จำนวน 200 ทุน
3. ทุนส่วนลด 50% จำนวน 70 ทุน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล : 25 มีนาคม 2567