มอบ 50 ทุน ให้ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับแล้ววันนี้!!
25/01/2022

มอบ 50 ทุน ให้ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับแล้ววันนี้!!

ศิษย์เก่า !!! โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สิทธิ์พิเศษก่อนใคร รับทุนการศึกษา 75,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) วันนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากาจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำและสมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์
– จบการศึกษาภายใน 1 ปี หรือ 1 ปี 5 เดือน อย่างมีคุณภาพเต็มเปี่ยม
– ค่าเทอมสบาย ๆ ไม่เป็นภาระ
– มีการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนำ
…….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว……..
จำกัดเพียง 50 ทุน เท่านั้น !!!
สมัครวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565
สนใจสมัครเรียน : https://1th.me/4EwlL
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรทัย (พี่ฝน) 083-237-5776