เชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5”
26/01/2022

เชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5”

ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5”
The 5th Conference on Logistics and Supply Chain 2022 : CLS2022
โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ร่วมส่งบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2565
…………………………………………………..
หัวข้อนำเสนอ
– Logistics and Supply Chain
– Inventory management
– Warehouse and Distribution Center Management
– Transportation and Distribution
– Production and Operation Management
– Purchasing and Procurement
– Innovation Management
– Education
– Vocational Education
– Innovation in Vocational Education
– Other Related fields