เรียนฟรี…มีเงินเดือน!! การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ทำงานกับบริษัท 5 วัน
18/03/2022

เรียนฟรี…มีเงินเดือน!! การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ทำงานกับบริษัท 5 วัน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีมีเงินเดือนให้ด้วย
 เรียนฟรี…มีเงินเดือน… 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) X บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565
ภายใต้โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
“…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
ทำงานกับทางบริษัท 5 วัน…….”

 เรียนที่กรุงเทพมหานคร
 เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
 ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
 สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน การทดสอบ และการฝึกอบรมได้
 มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน
 รับวุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
—————————————–
กำหนดการ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 65
ได้ที่…https://forms.gle/SPFz5JVkqDgeBkWt7
เปิดเทอมวันที่ 10 ก.ค. 65
—————————————–
#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics
www.ssru.ac.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 Tel : 081-4149194 คุณปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ (พี่โอ้)
 Tel : 063-1713427 คุณศรีไพร ศรีพนมวรรณ(พี่อร)
 Tel : 089-6147936 อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล (อ.นอร์ท)
 Website : www.cls.ssru.ac.th