โลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ มีหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลให้เลือกเรียนตามความสะดวก
27/06/2022

โลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ มีหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลให้เลือกเรียนตามความสะดวก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ วันสุดท้าย 30 มิ.ย.นี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร.034-964917 หรือ 062-4913343

เพจ :วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา