โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ มุ่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2566
30/06/2022

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ มุ่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

สิทธิในการเข้าแคมป์
-ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม
– ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์
– ได้รู้จักโลจิสติกส์ สวนสุนันทามากยิ่งขึ้น

ค่าสมัคร 350 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062 491 3343

ติดตามข้อมูลเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา