” ปริญญาตรีออนไลน์ …อยู่ที่ไหนก็จบได้ ” กับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับภาคปกติ และ ภาคพิเศษ วันนี้!
23/01/2023

” ปริญญาตรีออนไลน์ …อยู่ที่ไหนก็จบได้ ” กับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับภาคปกติ และ ภาคพิเศษ วันนี้!

” ปริญญาตรีออนไลน์ …อยู่ที่ไหนก็จบได้ “
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
(ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
เรียน ONLINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อยู่ที่ไหนก็จบได้
เรียน ทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัด ด้วย Aplication
เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง
สมัครเลย วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
094-337-9466, 097-154-6151 (คุณวันทนีย์)