ฟรีตลอดหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับถึง 15 มิ.ย.นี้
07/06/2023

ฟรีตลอดหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับถึง 15 มิ.ย.นี้

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) X บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566
ภายใต้โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 3
“…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
ทำงานกับทางบริษัท 5 วัน……”
เรียนที่กรุงเทพมหานคร
เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน การทดสอบ และการฝึกอบรมได้
ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เทอม
—————————————–
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566
**รับสมัครจำนวนจำกัด**
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 065-626-6909, 062-491-3343 : เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร