“วิทยาลัยดุสิตธานี” มีทุนเต็มจำนวนและทุนหลายประเภทให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
18/07/2023

“วิทยาลัยดุสิตธานี” มีทุนเต็มจำนวนและทุนหลายประเภทให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีหลายโครงการเปิดรับดังนี้

ทุนที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา 100%
ทุนการศึกษา “คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย” ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับสาขาวิชา : หลักสูตรภาษาไทย ทุกสาขาวิชา

ทุนการศึกษา 100% & 50%
ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

ทุนการศึกษา 100% & 50%
ทุนการศึกษา “ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

ทุนการศึกษา 100% & 50%
ทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

ทุนการศึกษา 50%
ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

ทุนการศึกษา ช่อมะฮอกกานี ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา (ชั้นปีที่ 2-4)

ทุนการศึกษา 50%
ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2567
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

ทุนยืมเงินฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

……………………………….

คลิกดูรายละเอียดโครงการทุนทุกประเภท ที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกรับสมัคร โทรศัพท์ 02-721-8471
E-mail: marketing@dtc.ac.th
LINE ID: @DTCDEK67

ที่มา : https://dtc.ac.th/scholarship/