ทุนไอเฟล2020 ให้เรียนฟรีปริญญาโทและเอกที่ประเทศฝรั่งเศส 

ทุนป.โท-เอก ไอเฟล Eiffel 2020ประเทศฝรั่งเศส  เปิดรับสมัครแล้ว! Eiffel Scholarship program for Master and Ph.D. Calls for applicants!

ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น

สำหรับนักศึกษาต่างชาติใน 3 สาขาหลัก
1. วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2. รัฐศาสตร์ กฏหมาย
3. บริหารการจัดการ และเศรษฐศาสตร์

ปิดรับสมัคร 9 ม.ค. 2563

** ทุนนี้เป็นทุนจากรัฐบาลกลางฝรั่งเศส ดูแลโดยหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ปารีส แนะนำให้อ่านรายละเอียดจากคู่มือการสมัครที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence

Download คู่มือการสมัคร
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/vademecum_eiffel_2020_EN_0.pdf

Steps to register:
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf

Email for inquiries: candidatures.eiffel@campusfrance.org

**หมายเหตุ ทุนนี้ไม่ใช่ทุนเดียวกับป.โท-เอก Franco-Thai (ทุนสถานทูต)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯให้บริการนักศึกษาในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (tablet)

Wed Nov 13 , 2019
บรรยากาศการรับ Tablet ปี 62 (รอบที่ 2) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 […]

Breaking News