“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ คณะนักร้องประสานเสียงสวนสุนันทาร่วมขับร้อง


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.34 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะองค์อุปถัมภ์ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอก ซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) ทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสามพระองค์ด้วยพระองค์เอง

ทั้งนี้ การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ นิพนธ์และอำนวยการโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะองค์อุปถัมภ์ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอก ซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO)


โดยทรงตั้งพระปณิธานในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์ “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X” เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


สำหรับ การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระนิพนธ์ 4 บทเพลง คือ ตึกอิฐแห่งการเปลี่ยนแปลง (2562) Abode of Metamorphosis, เรื่องราวของม้า เฮเลน เฮนรี่ (2562) The Story About “Horse, Helen, Henry”, หลงทางในสวนแห่งเวทมนต์ (2559) Lost in mystical Garden และ ความสงบ (2560) Serenity

การแสดงครั้งนี้ คณะนักร้องประสานเสียง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะผู้ควบคุมการฝึกซ้อมได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับร้องประสานเสียงครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วย

………………

ขอขอบคุณภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รองฯ ศิลปากร ร่วมยินดี ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

Fri Nov 22 , 2019
รองฯ ศิลปากร ร่วมยินดี ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต            ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้กับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต […]

Breaking News