จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และนายเปรม ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน เยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์การศึกษาฯ กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และความพร้อมด้านกายภาพห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นการหารือเรื่องอาคารสถานที่ ห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก การวางแผนการบริหารการจัดการห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมทั้งแผนการวางระบบ internet / ระบบ infrastructure และความพร้อมของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ได้พูดคุย รับทราบข้อเสนอะแนะกับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาฯ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

……………

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มอบทุนแก่นักศึกษา "สวนสุนันทา" ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Fri Jan 10 , 2020
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา […]

Breaking News