จีอีสวนสุนันทา จัดบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “อ้วนอย่างไรให้มีคุณค่า”

“GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน”

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรางคณา นิยมฤทธิ์ และ อ.ดร.บัญยง พูลทรัพย์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “อ้วนอย่างไรให้มีคุณค่า” เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ หัองเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทาจัดบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น"

Wed Jan 29 , 2020
“GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

Breaking News