ไต้หวันแจกสนั่น ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 240 เดือน มีเงินช่วยเดือนละ 25,000 NTD
23/02/2024

ไต้หวันแจกสนั่น ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 240 เดือน มีเงินช่วยเดือนละ 25,000 NTD

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันแจกสนั่น!!! ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship (HES) จำนวน 240 เดือน เพื่อให้คุณได้ไปเรียนภาษาจีนในไต้หวัน โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 25,000 NTD!
.
เงื่อนไขการสมัครทุน HES (Huayu Enrichment Scholarship) สำหรับศึกษาภาษาจีนในไต้หวัน
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ใช้คะแนนการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL (ไม่รับพิจารณาผลการสอบ HSK)
• สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOCFL Level 2 (A2) ยื่นขอทุนได้ไม่เกิน 6 เดือน
• ผลสอบภาษาจีน TOCFL Level 3 (B1) ขึ้นไป สามารถยื่นขอทุนในระยะเวลา 9 เดือน หรือ 12 เดือนได้ *ระยะเวลาการให้ทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ*
• หากผู้สมัครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถยื่นขอทุนได้สูงสุด 6 เดือน โดยใช้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไปหรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
.
สมัครฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น!
โอกาสเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันกำลังรอคุณอยู่
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมเม้น หรือเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/6406.html
โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203
Email: tecthailand168@gmail.com
LINE: @TTedu
โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203
Email: tecthailand168@gmail.com
.
學華語到台灣~~
2024 #華語文獎學金 開放申請啦 !
.
臺灣教育部為推廣華語和台灣在地文化,並增進我國與世界各國之交流、瞭解及友誼,特設立華語文獎學金(Huayu Enrichment Scholarship, HES),希望讓更多人認識華語及台灣文化之美。️
.
申請資格:
• 18 歲以上,具高級中等學校以上畢業學歷。
但注意:僑生或持有中華民國護照者,不具申請資格。(詳細規定,請參考留言區簡章。)
• 具有TOCFL 2級(A2)考試成績的學生,可以申請6個月內的獎學金。
• 具有TOCFL 3級(B1)以上,可申請9個月或12個月獎學金。
*獎學金期限將由委員會酌情決定*
• 如果申請者沒有TOCFL考試成績,可以使用 TOEIC 550 或更高的英語成績或同等英語測驗成績申請最多 6 個月的獎學金。
.
申請期限:
2024年2月1日至3月31日。
.
如有疑問,請透過電子郵件聯繫駐泰國臺北經濟文化辦事處的教育組: tecthailand168@gmail.com,或透過LINE Official @TTedu。
.
相關網址: