อินเตอร์คิดส์ เปิดรับครูพละ ครูภาษาไทย ครูภาษาจีน

อินเตอร์คิดส์ เปิดรับครูพละ ครูภาษาไทย ครูภาษาจีน
 
         INTERKIDS BILINGUAL SCHOOL (IBS) โรงเรียนเด็กสากล (อินเตอร์คิดส์) เน้นใช้หลักสูตร ENGLISH – THAI – CHINESE ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับเด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่  21 ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำแห่งอนาคต (The Future Leaders)
 
           IBS ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพสู่สากล (Make Your Child, A Child of The World) แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย ซึ่งนักเรียนจะมีความโดด-เด่น ทางด้านภาษาอังกฤษ-ไทย-จีนเป็นผู้นำ เลิศคุณธรรม และล้ำเทคโนโลยี่
 
           IBS พัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ขยายสาขา2 ในระดับประถม-มัธยม ในปี พ.ศ. 2544  ขยายสาขา 3 ที่นิมิตใหม่ในปี พ.ศ. 2548 และสาขา 4 เสรีไทย ในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 25 ปี ที่ IBS ได้สร้างความสำเร็จในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชน ที่มีมาตรฐานสากล (International  Quality Standard) ในระดับดีมาก รุ่นแรก จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test หรือ O-NET) ระดับเหรียญเงิน ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559
 
            ปัจจุบัน ทางโรงเรียน มีความต้องการรับสมัครครูผู้สอน ที่มีวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ดังนี้
  1. สาขาวิชาเอก ภาษาไทย มี่สามารถสอนภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  2. สาขาวิชาเอก ภาษาไทย ที่สามารถสอนภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. สาขาวิชาเอก ภาษาจีน  ที่สามารถสอนภาษาจีน ในระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
  4. สาขาวิชาเอก พลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา
 
           กรุณาเตรียมหลักฐาน ให้พร้อม ดังนี้
1.รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนา วุฒิการศึกษา  ทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
           ท่านที่สนใจ  กรุณาติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการศึกษา ดร.รัตนา  บุญญาเศวต 081-381-4441 โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่  เลขที่ 99 ถ. ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กทม. 10510
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีวะไทย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษากัมพูชา

Mon Mar 16 , 2020
อาชีวะไทย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษากัมพูชา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ […]

Breaking News