เรียนฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ สมัครวันนี้ “วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี”
06/11/2023

เรียนฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ สมัครวันนี้ “วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี”

 ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง
กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566 -31 ม.ค. 2567 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น) ผ่านลิงค์ระบบการรับสมัคร https://script.google.com/…/AKfycbxypdq-aP…/exec
 รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทุนการศึกษา 100%)
ปีการศึกษา 2567 สมัครฟรี!!!! 4 สาขาวิชา
1. เคมีอุตสาหกรรม
2. ปิโตรเคมี
3. เทคนิคพลังงาน
4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป
3. อายุไม่เกิน 22 ปี
4. เพศชาย ผ่าน ภาระทางทหารแล้ว หรือ จบ รด.ปี 3
 สวัสดิการ
 ค่าเทอมฟรี!
 มีเงินเดือน
 อุปกรณ์การเรียน (ชุดนักศึกษา , Notebook ฯลฯ)
 ที่พัก ฟรี! บริการซักผ้า ฟรี!
 ฝึกงานกับสถานประกอบการผู้ให้ทุน และอื่นๆ อีกมากมาย

 วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน (ส่งใน google form เท่านั้น ไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์)
 หลักฐานที่ต้องส่งแนบมาด้วย
1. ใบสมัคร
2. รายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน(กำลังศึกษาอยู่) หรือ รบ. 6 เทอม (จบการศึกษา)
3. สำเนาบัตร ประชาชนนักศึกษา
4. สำเนาทะเบียนนักศึกษา
5. สำเนาเอกสารทางทหาร กรณีพ้นภาระทางทหารแล้ว

ติดตามการรับสมัครออนไลน์ได้ทางเพจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox Facebook : IPEC IRPCT