เปิดให้ทุนครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ไปอบรมฟรีที่ประเทศญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) เปิดรับสมัครทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 “Japanese Teaching Methods Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates”

ทุนโครงการนี้มอบแก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ไปอบรม ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ทุนมอบให้จำนวน 3 รุ่น

ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2563
ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2563
ทุนอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน-17 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบ

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์และยื่นเอกสารด้วยตนเองไปที่
ทุน Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เสริมมิตรทาวเวอร์
159 ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร

……………

ภาพ https://interacnetwork.com/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สอศ.ประชุมผู้บริหาร รับนโยบายผลิตกำลังคน สอดคล้องศตวรรษที่ 21

Fri Nov 22 , 2019
สอศ.ประชุมผู้บริหาร รับนโยบายผลิตกำลังคนทั้งในระบบและระยะสั้นให้สอดคล้องศตวรรษที่ 21 วันนี้ (22 พ.ย. 62) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]

Breaking News