เปิดข้อมูลทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มีให้คนไทยตลอดปีถึง 7 ประเภท
29/06/2022

เปิดข้อมูลทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มีให้คนไทยตลอดปีถึง 7 ประเภท

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่ น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

โดยมี 7 ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา

ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อเตรียมสมัครขอรับทุนทั้งในปี 2565 (ที่ยังไม่หมดเขตและเตรียมเปิดรับสมัคร) รวมถึงทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย

ที่มา https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html