เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน

“เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีการแถลงข่าวการจัดมวยไทยนานาชาติการกุศล “เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ในงานเกษตรกำแพงแสน  โดยมีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์        รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานจัดการแข่งขัน คุณอุทัย เรืองศักดิ์  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทมาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด  คุณองอาจ  ใจทัศน์กุล ตัวแทนจากบริษัทสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น  นายอนันต์ จันทร์ติ๊บ โปรโมเตอร์ และ Mr. Chen Wei Chao
การจัดมวยไทยนานาชาติการกุศลในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการสมทบทุนโครงการจัดสร้างพุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๒
โดยในปีนี้เป็นการชกการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (W.P.M.F.) รุ่นแบนตั้มเวท ๑๑๘ ปอนด์ ระหว่าง ประกาศศึก แก้วสัมฤทธิ์ จากประเทศไทย พบกับ ลาน ชันเถิง จากประสาธารณรัฐประชาชนจีน และคู่มวยประกอบรายการอีก ๑๐ คู่ โดยมีคุณศรีเมือง สิงห์สวนเงิน ประกอบคู่มวย และทำการถ่ายทอดสดทางช่อง  NEW ๑๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. โดยมีคู่มวยชกตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น เป็นต้นไป
ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดมวยไทยนานาชาติการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกท่านจะได้ทำบุญร่วมกัน ในการจัดสร้างพุทธอุทยานเกษตรกำแพงแสน  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ บริษัทมาสด้า เซลส์ ประเทศไทย, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, น้ำดื่มตราสิงห์, บริษัทแกรนด์สปรอต์ กรุ๊ป สำนักงาน AIA กำแพงแสน บริษัทสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น บริษัทซันสปรอต จำกัด โรงเรียนมวยไทย ทีซี และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  โดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เวทีแข่งขัน แสง สี เสียง เพื่อทำให้ผู้รับชมเกิดความสุข สนุกสนาน ประทับใจการจัดการแข่งขันของทางมหาวิทยาลัย  ในครั้งนี้
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน (ฟรี) และหากหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญสมทบการสร้างพุทธอุทยานเกษตรกำแพงแสน  เรียนเชิญได้ครับในช่วงการถ่ายทอดสด หรือบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ๗๖๙-๒๘๐๒๕๔๓  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๑-๔๒๓๑๙๗๐
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เยาวชนพิการไทย สุดเจ๋ง คว้า 1 ทอง 2 เงิน GITC 2019

Thu Nov 28 , 2019
เยาวชนพิการไทย สุดเจ๋ง คว้า 1 ทอง 2 เงิน GITC 2019 เยาวชนพิการไทย […]

Breaking News