สจล. จัดงานมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก ‘Kids University by KMITL: Season4  เตรียมความพร้อม ซ้อมความถนัด…สู่อนาคต
22/01/2024

สจล. จัดงานมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก ‘Kids University by KMITL: Season4 เตรียมความพร้อม ซ้อมความถนัด…สู่อนาคต

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning Center: KLLC ) จัดงาน Kids University by KMITL:Season4 หรือ ‘มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก’ เพื่อเปิดโลกให้น้องๆ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบมหาวิทยาลัย ทดสอบและฝึกทักษะ ได้เตรียมความพร้อม ซ้อมความถนัด ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ณ KLLC

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ นอกจากพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุด ในระดับ ป.ตรี โท เอก แล้ว เรายังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยหลายหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับเยาวชนและคนไทยทุกช่วงวัย โดย KLLC  สำหรับงาน ‘มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก’ KIDS University :Season4 ในครั้งนี้ จัดมาแล้ว 4 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้มหาวิทยาลัยกับระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษา ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทย ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ กระตุ้นให้มีการสังเกต และคิดตั้งคำถาม พร้อมค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองและลงมือปฏิบัติซึ่งจะทำให้ค้นพบความถนัดและความชอบของตน ซึ่งจะนำมาต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาการมีทักษะและสมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Approach) โดยอีกไม่นานนี้ สจล.เตรียมเปิด Season 5 ต่อไป

รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)  กล่าวว่า ภายในงาน KIDS University มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก นี้ สจล.จัดกิจกรรมทดสอบทักษะพร้อมลงมือทำจริง ผ่านบูธต่างๆหลากหลายศาสตร์ ให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมและลุ้นรับรางวัล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่างๆ รวมถึงพี่ๆ นักศึกษา สจล. ให้ความรู้ อาทิ บูธ Fun with Sensor เรียนรู้และทดลองใช้เซนเซอร์ชนิดต่างๆ และเครื่องมือตรวจวัด โดย คณะวิทยาศาสตร์ และเวอร์เนียร์ไทย ทำให้เยาวชนได้รับทักษะการวางแผน ดิจิทัลและเทคโนโลยี วิทยาศาสร์ข้อมูล, บูธ Food Industry Ice Cream Workshop สร้างสรรค์ไอศครีมรสชาติตามแบบของตนเองขึ้น โดย คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างเกลือและน้ำ

บูธ Coding for Kids สนามหุ่นยนต์สำหรับการบังคับหุ่นยนต์ mTiny และ mBot2 เด็กๆ ได้แรงบันดาลใจในการเรียนรู้โค้ดดิ้ง โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับไอเมค อินโนเวชั่น (iMAKE) ได้สนุกกับทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี มนุษยสัมพันธ์ และการวางแผน ส่วน บูธ KMIDs Robotics for KIDS แสดงการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ โดย โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า: KMIDS สุดสนุกกับทักษะปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และเอ.ไอ., Simulation, AR/ VR, บูธ BurgerStation ได้เรียนรู้การทำเบอร์เกอร์ และดีไซน์หน้าตาเบอร์เกอร์ในสไตล์ของตัวเอง โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพลินกับไอเดียสร้างสรรค์และครีเอทีฟ ถัดมาเป็น บูธ Super Star เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพให้มั่นใจ และเดินแฟชั่นโชว์บนเวที โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. เยาวชนได้รับทักษะระหว่างบุคคล และการสื่อสาร การกล้าแสดงออก

คุยกับ 3 เยาวชนในงาน Kids University :Season4

สุพัตรา เสนาจันทร์ (ข้าวต้ม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กล่าวว่า บูธที่ชอบมากที่สุดคือ บูธ KMIDs Robotics for KIDS ตื่นเต้นที่ได้สัมผัสและทดลองทำการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก รู้สึกว่าเราทำได้และสนุกมากค่ะ เนื่องจากมีความชอบและสนใจทางด้านหุ่นยนต์อยู่แล้ว โตชึ้นอยากทำงานเกี่ยวกับ Robotic และเทคโนโลยี คิดว่าเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคต และสามารถนำความรู้ไปใช้กับชีวิตได้ ทั้งเป็นทักษะพื้นฐานที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ควรมีค่ะ

นิติกรณ์ วงษ์วัฒนะ (ปอร์เช่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ตัวแทนนักเรียนที่มาร่วมงาน กล่าวว่า รู้สึกสนุกกับทุกบูธ และได้เรียนรู้กิจกรรมที่ไม่เคยทำ เช่น การแสดงแฟชั่นโชว์บนเวที เป็นการดึงทักษะในการแสดงออกของแต่ละบุคคลออกมา ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การเต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความกล้าแสดงออกของเยาวชน  โตขึ้นผมอยากเป็นนักแสดง เพราะชอบการแสดงออกครับ อยากเป็นผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้อื่นครับ

จิณณ์ณิตา จึงสกุลธนพงศ์ (แก้วตา) นักแสดงเด็กจากละครเวทีแฟนฉันเดอะมิวสิคัล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า งานวันนี้สนุกมากและได้ความรู้ หนูได้ร่วมโชว์ขับร้องเพลง รักคือฝันไป ภูมิใจที่ได้มีส่วนมาสร้างความสุขให้พี่ๆน้องๆ และยังได้แบ่งปันแนะนำเทคนิคการร้องเพลงและเล่นละครเวทีให้ผู้ที่สนใจศิลปะการแสดงและดนตรีด้วยค่ะ โลกวันนี้ทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ ถ้าเรารัก ใส่ใจฝึกฝน เปิดโอกาสให้ตัวเราพัฒนาศักยภาพในหลายด้าน ส่งผลดีต่ออนาคตค่ะ         

ใครสนใจกิจกรรม KIDS University มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก ติดตามการรับสมัคร Season 5 เร็วๆ นี้ ได้ที่ โทร. 089-785-1023 หรือ FB Page : KidsUniversitybyKMITL https://www.facebook.com/KidsUniversitybyKMITL/

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย