เปิดให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) เรียนวิศวะและปิโตรเลียม
08/07/2022

เปิดให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) เรียนวิศวะและปิโตรเลียม

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University)

แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา Click..

ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ