รอบที่1เริ่ม!โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดระบบ 1 ตุลา รับสาขายอดฮิต”การจัดการโลจิสติกส์”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 เริ่ม 1 ตุลาคมนี้เป็นวันแรก
โดยเปิดรับในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนที่ห้องเรียนจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังเปิดให้เรียนได้ในอีก 3 ศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
จำนวนรับทั้งสิ้นในรอบนี้ 190 คนเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2563
คลิ้ก สมัครได้ที่ ‪http://admission.ssru.ac.th
📌 สนใจสมัครเรียนโทร 062-491-3343 / 063-878-8208
ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ https://cls.ssru.ac.th/
📌สอบถามผ่านลิ้งไลน์ 📲

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักวิจัยมทร.ธัญบุรี  โชว์ผลงาน “พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพิมพ์สามมิติที่มีส่วนผสมของชีวมวล”

Tue Sep 29 , 2020
มทร.ธัญบุรี วิจัย “เส้นพลาสติกพิมพ์สามมิติจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) วิจัยและพัฒนาเส้นพลาสติกจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวลสำหรับการพิมพ์สามมิติ ด้วยการศึกษากระบวนการผสมพอลิแลคติคแอซิด […]

Breaking News