โลจิสติกส์สวนสุนันทาอบรมการจำลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (เบียร์เกม)ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ และอาจารย์ ดร.ทมนี สุกใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนักศึกษา เป็นวิทยากรอบรมการจำลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (เบียร์เกม) เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้า และทราบถึงการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการโซ่อุปทานของสินค้า ณ ห้องปฏิบัติการ 308 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ต่างชาติทึ่ง! นักวิจัย มทร.ธัญบุรีกวาด 10 รางวัลใหญ่ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เวที SIIF ที่ประเทศเกาหลี

Fri Dec 6 , 2019
  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท , ผลงานพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ และผลงาน “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP” รับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ อธิการบดีปลื้มพร้อมต่อยอดงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม […]

Breaking News