โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เดินหน้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา #ทบทวนการดำเนินการและกำหนดทิศทางสู่ความเป็นมืออาชีพ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นมืออาชีพและเป็นแม่แบบที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานและมอบนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วย

ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ที่ปรึกษาวิทยาลัย ให้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้แนวทางในการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

…………………
นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562

Thu Dec 19 , 2019
จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562 #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th […]

Breaking News