โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานแนะแนวจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเปิดโลกการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทน์ จังหวัดนครปฐม

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

AIT จัดแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (อินเตอร์)

Fri Feb 7 , 2020
AIT roadshow to Songkla สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (อินเตอร์) ในวันเสาร์ที่ […]

Breaking News