โลจิสติกส์คือสาขาแห่งอนาคต นักเรียนสุดมั่น ตบเท้าเข้า”สวนสุนันทา”

ผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตบเท้าเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 4-201 อาคารอเนกประสงค์เเละศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

การรายงานตัวครั้งนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1 ตัดสินใจเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนี้แทบทุกคน โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะสาขานี้เป็นสาขาแห่งอนาคต เรียนไปแล้วไม่ตกงาน และในอนาคตจะมีงานรองรับอย่างแน่นอน เนื่องจากโลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากทำให้มีการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการติดต่อด้านการค้าการขายกันได้แทบทุกพื้นที่ เสมือนว่าโลกนี้ไร้พรมแดน จึงทำให้คนที่มีทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เรียนดีมีโอกาส!3นักศึกษาสวนสุนันทาลัดฟ้าพัฒนาทักษะที่ไต้หวัน

Wed Feb 19 , 2020
อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ Chihlee University […]

Breaking News