เส้นทางสู่ความสำเร็จ!พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สวนสุนันทา

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เคยกล่าวไว้ว่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2551 และได้รับความนิยมจากนักเรียนเข้ามาเรียนต่อจำนวนมากทุกปี โดยเราเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาบัณฑิตในสาขานี้จึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อม ทำงานได้ทันทีและที่สำคัญทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

“การทำพิธีประดับบ่าในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนระลึกถึงความสำคัญในการตั้งใจศึกษา ขอให้เริ่มต้นด้วยสิ่งดี ๆ และทุ่มเทเรียนรู้ฝึกฝน รวมทั้งเมื่อได้สวมใส่เครื่องแบบนี้แล้วขอให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกคนว่า พวกเราต้องมีความสามัคคี มีวินัยในหมู่คณะ  ร่วมมือช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้ทุก ๆ คนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต” คณบดีกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีศรัทธาในการที่จะมุ่งมั่นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

#พิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Mon Sep 2 , 2019
เรื่องฝนตกแดดออก น้ำท่วมกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเมืองเราในขณะนี้ พอฝนทิ้งช่วงก็เกิดความแห้งแล้ง แต่พอมีพายุเข้ามาก็เกิดน้ำท่วมเหลือกินเหลือใช้ น่าแปลกใจที่กี่รัฐบาลก็จัดการรับมือกับเรื่องเดิม ๆ นี้ไม่ได้ เท่าที่เห็นมีแต่โครงการวาดฝันของนักการเมืองขี้โม้ วันนี้เลยขอนำเรื่องที่มีแง่คิดดี ๆ […]

Breaking News