โลจิสติกส์สวนสุนันทาเจ้าภาพจัดประชุมทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมกล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จุฬาฯ ดูงานกิจการนิสิต ศิลปากร

Fri Oct 4 , 2019
จุฬาฯ ดูงานกิจการนิสิต ศิลปากร           เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 ณ ห้องประชุม ๑๓๐๒  […]

Breaking News