ผู้บริหารโลจิสติกส์สวนสุนันทา ถกมืออาชีพภาคธุรกิจ ยกระดับปรับหลักสูตรทันโลก

ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน #ระดมสมองร่วมกับภาคธุรกิจในการปรับหลักสูตร

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ #เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยมี
– ผศ.ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
– คุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
– คุณกุลวัฒน์ โชติช่วง Vice Chairman Enserv Holding Co., Ltd.
– คุณนพพร สุดสามารถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาพร้อม!เริ่มตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2561

Thu Oct 17 , 2019
17 ต.ค.2562 เวลา09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา […]

Breaking News