ชาวโลจิสติกส์สวนสุนันทา ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี นครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี


╔═══════════╗
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/
เว็บไซต์วิทยาลัย https://cls.ssru.ac.th/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร นำองค์ความรู้ พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน

Wed Jul 29 , 2020
ศิลปากร นำองค์ความรู้ พัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน           รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย […]

Breaking News